Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej RODO) HOTEL-RESTAURACJA „TIMBERLAND” HOLECKI RYSZARD informuje, że:
1. Administratorem Danych Osobowych jest HOTEL-RESTAURACJA „TIMBERLAND” HOLECKI RYSZARD, mieszczące się przy ul. Nowa 46, 43-180 Orzesze zwane dalej HOTEL-RESTAURACJA „TIMBERLAND” HOLECKI RYSZARD,
2. Dane osobowe Pani /Pana przetwarzane będą w celach związanych z realizacją zadań związanych z zakwaterowaniem w hotelu.
3. Odbiorcami danych osobowych są podmioty i instytucje prawnie dopuszczone do przetwarzania tych danych osobowych;
4. Dane osobowe przetwarzane przez HOTEL-RESTAURACJA „TIMBERLAND” HOLECKI RYSZARD przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji.
5. Posiada Pani/Panu prawo do żądanie dostępu do danych osobowych oraz poprawianie danych osobowych. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych jednak jest to równoznaczne z zerwaniem współpracy.
6. Podanie HOTEL-RESTAURACJA „TIMBERLAND” HOLECKI RYSZARD, danych osobowych jest dobrowolne.
7. Zgoda wyrażona jest do czasu jej pisemnego odwołania.
8. Przysługuje Pani/Panu możliwość skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, po 25 maja 2018 r.

PFR